Làm Chủ Trước Khen Chê - Thầy Thích Phước Tiến

Đăng bởi: Admin Ngày đăng: 2016-08-25 20:08:36
Xuất bản 13 thg 3, 2015

Giảng Pháp Thầy Thích Phước Tiến - Làm Chủ Trước Khen Chê.
Thầy Thích Phước Tiến Giảng Pháp tại Chùa Bát Nhã trong chuyến Hoằng Pháp trên đất Mỹ. Là con người không ai hoàn hảo, trong cuộc sống của chúng ta không thể nào tránh khỏi những lời nhận xét từ người 

Tags