Ban Quản Trị Chùa Xá Lợi

Đăng bởi: Trương Hùng Ngày đăng: 2016-03-02 06:29:16

Chùa được xây dựng để thờ xá lợi Phật tổ nên ban đầu có tên là chùa thờ Xá Lợi, người dân quen gọi tắt là chùa Xá Lợi nên khi khánh thành hòa thượng Khánh Anh đã đặt tên chùa là Xá Lợi cho hợp lòng người.

 

Là một ngôi chùa Phật học, nên sự quản lý được thiết lập thành hai hệ thống, giới tu sĩ xuất gia giữ vai trò lãnh đạo tinh thần và giới cư sĩ tại gia giữ nhiệm vụ điều hành Phật sự. Giới xuất gia có hai cấp: cấp lãnh đạo là phẩm vị Chứng minh đạo sư, cấp điều hành làphẩm vị Trụ trì. Giới tại gia cũng có hai cấp: cấp lãnh đạo là chức vị Hội trưởng, cấp điều hành là chức vị Tổng thư ký.Do tiền thân  của chùa Xá Lợi là hội Phật học Nam Việt hoạt động liên tục từ năm 1950, nên việc liệt kê lịch sử các đời lãnh đạo & điều hành được bắt đầu từ khởi nguồn.
 

Các đời Chứng minh đạo sư.

1. Hòa thượng Thích Liễu Thiền

1950 - 1956

2. Hòa thượng Thích Như  Ý

1950 - 1954

3. Hòa thượng Thích Đạt Thanh

1950 - 1954

4. Hòa thượng Thích Huệ Quang

1955 - 1956

5. Hòa thượng Thích Khánh Anh 

1957 - 1961

6. Hòa thượng Thích Thiện Hòa   

1957 - 1963

7. Hòa thượng Thích Hành Trụ 

1957 - 1984

8. Hòa thượng Thích Thiện Hào 

1984 - 1997

   
Các đời Trụ trì.  

1 . Hòa thượng Thích Trường Lạc 

(1957)

2 . Hòa thượng Thích Huyền Quí    

(1958)

3 . Hòa thượng  Thích Vĩnh Chơn

(1959)

4 . Hòa thượng Thích Thiện Thắng

(1962)

5 . Hòa thượng Thích Thiện Phước 

(1973)

6 . Thượng tọa Thích Minh Hạnh    

(1977)

7 . Thượng tọa Thích Minh Trí    

(1978)

8 . Hòa thượng Thích Hiển Tu    

(1979)


Các đời Hội trưởng.

1 . Pháp sư Quảng Minh 

(1950 – 1954)

2 . Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ

(1954 – 1955)

3 . Cư sĩ Mai Thọ Truyền   

(1955 – 1973)

4 . Bác sĩ Cao Văn Trí      

(1973 – 1979)

5 . Cư sĩ Nguyễn Văn Hoanh   

(1979 – 1996)

      
Các đời Tổng thư ký.

1 . Cư sĩ Mai Thọ Truyền   

(1950)

2 . Cư sĩ Võ Đình Dần   

(1953)

3 . Cư sĩ Lưu Văn Trừ  

(1954)

4 . Cư sĩ Tống Hồ Cầm

(1955)

5 . Cư sĩ Đỗ Văn Giu  

(1959)

6 . Cư sĩ Lê Ngọc Diệp 

(1961)

7 . Cư sĩ Tăng Quang

(1979)

 

 

Tin Khác