Lời nguyện phát Bồ Đề tâm

Đăng bởi: Admin Ngày đăng: 2016-08-05 13:40:35

Bao giờ không gian còn, Chúng sinh còn, Nguyện con còn ở lại, Xua tan khổ nạn cõi thế gian.

Bao giờ không gian còn, Chúng sinh còn, Nguyện con còn ở lại, Xua tan khổ nạn cõi thế gian.

Với ước nguyện giải thoát

Cho toàn thể chúng sinh,

Con xin về nương dựa

Nơi Phật, Pháp và Tăng

Cho đến khi giác ngộ.


Hôm nay tâm hướng về

Từ bi và trí tuệ,

Đối trước mười phương Phật,

Con quyết vì chúng sinh

Nguyện phát tâm bồ đề.


Bao giờ không gian còn,

Chúng sinh còn,

Nguyện con còn ở lại,

Xua tan khổ nạn cõi thế gian.


Đức Đalai Lama - Thư viện Nalanda

 

Tags