Tạo ra chánh niệm

Đăng bởi: Admin Ngày đăng: 2016-08-10 20:43:09

Chúng ta bắt đầu bào chế phương thuốc chánh niệm bằng cách dừng lại (các suy nghĩ), hít vào với sự quán sát, hoàn toàn chú ý vào từng hơi thở.

Khi chúng ta dừng lại và hít một hơi thở như vậy, thân và tâm trở nên một và chúng ta trở về với chính mình. Chúng ta cảm thấy về cơ thể chúng ta đầy đủ hơn. Chúng ta chỉ thực sự sống khi thân và tâm là một. Thật tuyệt vời là sự hiệp nhất của cơ thể và tâm trí có thể được thực hiện chỉ bằng một hơi thở vào. Có lẽ đôi khi chúng ta đã không đối xử tốt lắm với chính mình. Khi nhận ra sự căng thẳng và nỗi đau trong lòng, chúng ta có thể rửa sạch chúng bằng sự quán sát. Đó là bước đầu của sự chữa lành vết thương lòng.

Nếu chúng ta chăm sóc được nỗi đau trong lòng chúng ta, chúng ta sẽ có thể có thêm năng lượng, sức mạnh và sự thấu hiểu để giúp những người thân yêu của chúng ta, cũng như cộng đồng ta đang sống và cả thế giới, giải quyết sự đau khổ. Tuy nhiên, nếu chúng ta đang bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ngự trị trong lòng, chúng ta không thể giúp người khác loại bỏ đau khổ của họ. Nếu chúng ta biết cách giải quyết vấn đề đau khổ của chính mình, không chỉ chúng ta sẽ đau khổ rất, rất ít mà còn có thể mang lại nhiều hạnh phúc hơn cho những người quanh ta và cả thế giới này.

 

Thích Nhất Hạnh

Tags