Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều - Thầy Thích Phước Tiến

Đăng bởi: Admin Ngày đăng: 2016-08-25 17:17:49
Xuất bản 13 thg 3, 2015

Thầy Thích Phước Tiến - Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều
Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Đào Tràng Phổ Hiền trong chuyến hoằng pháp trên đất Mỹ. Tất cả chúng ta dù lớn hay nhỏ, ai cũng đều thấy cái tôi (bản ngã) là quan trọng; cho mình là trung tâm của vũ trụ, 

Tags