Họ Tên:
HÀNG THANH HÀ
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 2008
Hưởng Thọ:
74
Đặt Tại Chùa
Chùa Tuyền Lâm
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Năm sinh: 1935

Năm mất: nhằm 11-06 Mậu Tý

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh