Họ Tên:
HL PHÙNG VĂN MỘC
Pháp Danh:
PHÚC MẠC
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 0
Hưởng Thọ:
66
Đặt Tại Chùa
CHÙA VẠN PHƯỚC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh