Họ Tên:
TRẦN QUANG VIỆT
Pháp Danh:
LIỄU VÃNG
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 2011
Hưởng Thọ:
40
Đặt Tại Chùa
CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh