Họ Tên:
NGUYỄN THỊ MẪM
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 1959
Hưởng Thọ:
80
Đặt Tại Chùa
CHÙA THIỀN TÔN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Năm mất: 14/06 Mậu Tuất 1959

Hưởng thọ: 80 tuổi

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh