Họ Tên:
TRẦN THÀNH NHÂN
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2003
Hưởng Thọ:
26
Đặt Tại Chùa
Tĩnh Xá Lộc Uyên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

 Năm sinh: 1977

Năm mất: 17/5/2003

( Nhằm 17/4 QUÝ MÙI)

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh