Họ Tên:
NGUYỄN VĂN HỢI
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2009
Hưởng Thọ:
75
Đặt Tại Chùa
Tĩnh Xá Lộc Uyên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

 Năm sinh: 1936

Năm mất: 17/5/2009

( Nhằm 23/4 KỶ SỮU)

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh