Họ Tên:
TRẦN THỊ NGÂN
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 2004
Hưởng Thọ:
52
Đặt Tại Chùa
CHÙA THIÊN TRÌ
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Năm sinh 1953

Năm mất: 13/7/2004

( Nhằm 26/5 Giáp Thân )

 

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh