Họ Tên:
TẠ AN KHƯƠNG
Pháp Danh:
MINH THỚI
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 2006
Hưởng Thọ:
34
Đặt Tại Chùa
CHÙA GIÁC TÂM TỰ
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Năm sinh : 1973

Năm mất : nhằm 21-08 Bính Tuất

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh