Họ Tên:
NGUYỄN CUNG HÒA
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 1963
Hưởng Thọ:
36
Đặt Tại Chùa
Chùa Bửu Liên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Năm sinh : 1925

Năm mất : nhằm 25-08 Qúy Mão

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh