Họ Tên:
PHAN THỊ THAI
Pháp Danh:
HUỆ THIÊN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 2007
Hưởng Thọ:
81
Đặt Tại Chùa
Chùa Bửu Liên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Năm sinh : 1927

Năm mất : nhằm 01-03 Đinh Hợi


Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh