Họ Tên:
Bà LÊ LONG THIÊN KIM
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 2010
Hưởng Thọ:
58
Đặt Tại Chùa
Chùa Tuyền Lâm
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Năm sinh : 1953

Năm mất : 

nhằm 02-01 Canh Dần


Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh