Hình phật phale

Giá: 1.000.000 VNĐ
Chọn số lượng

Ajahn Chah sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía Bắc Thái Lan. Ngài xuất gia từ lúc còn nhỏ và trở thành một vị tỳ khưu năm 20 tuổi. Ngài theo truyền thống hành đầu đà của các sơn tăng trong nhiều năm. Hằng ngày mang bát xin ăn, chuyên tâm hành thiền và đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp.

Sản Phẩm Liên Quan

  • tdfurniture

    hình phật pha lê 2 - 1.000.000 VNĐ