Chùa Tâm Giác Tự

 CHÙA GIÁC TÂM TỰ
   ĐC: 54/4 Phạm Văn Chiêu
   Tel: 08) 8.958079

Các Chùa Khác

 • tdfurniture

  Chùa Liên Ứng

 • tdfurniture

  Chùa Phổ Minh

 • tdfurniture

  Chùa Trung Hoa

 • tdfurniture

  Chùa Từ Thanh

 • tdfurniture

  Chùa Vạn Liên

 • tdfurniture

  Chùa Long An

 • tdfurniture

  Chùa Đại Giác

 • tdfurniture

  Chùa Ngọc Đăng