Chùa Từ Thanh

 CHÙA TỪ THẠNH
   ĐC: 125/47 đường Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, TPHCM
   Tel:  08.8515.821

Các Chùa Khác

 • tdfurniture

  Chùa Liên Ứng

 • tdfurniture

  Chùa Phổ Minh

 • tdfurniture

  Chùa Tâm Giác Tự

 • tdfurniture

  Chùa Trung Hoa

 • tdfurniture

  Chùa Vạn Liên

 • tdfurniture

  Chùa Long An

 • tdfurniture

  Chùa Đại Giác

 • tdfurniture

  Chùa Ngọc Đăng