Chùa Đại Giác

CHÙA ĐẠI GIÁC
            Địa chỉ: 112 - Nguyễn Văn Trỗi, 8th Ward, P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
            ĐT: (08)384.588.86

Các Chùa Khác

 • tdfurniture

  Chùa Liên Ứng

 • tdfurniture

  Chùa Phổ Minh

 • tdfurniture

  Chùa Tâm Giác Tự

 • tdfurniture

  Chùa Trung Hoa

 • tdfurniture

  Chùa Từ Thanh

 • tdfurniture

  Chùa Vạn Liên

 • tdfurniture

  Chùa Long An

 • tdfurniture

  Chùa Ngọc Đăng