Giỗ Hôm Nay

Ảnh Họ Tên Pháp Danh Ngày Giỗ Hưởng Thọ Nơi Gửi Vị Trí Thắp Hương
Nguyễn Quốc 17 / 8 / 1975 chưa biết TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC Kệ 5, Tầng 1, Vị trí số 2
Dương Văn Phụng 17 / 8 / 1979 29 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC Kệ 3, Tầng 1, Vị trí số 6
TRẦN THỊ TUYẾT 17 / 8 / 1974 70 Chùa Bửu Liên
TRẦN THỊ TUYẾT 17 / 8 / 1974 70 Chùa Bửu Liên
QUÁCH SẾN 17 / 8 / 1972 64 Tĩnh Xá Lộc Uyên
LÂM THỊ NGHÃNH QUẢNG NGÃNH TỰ NHƯ NGUYỆT 17 / 8 / 0 86 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
LÊ QUỐC CƯỜNG 17 / 8 / 2007 34 Tĩnh Xá Lộc Uyên
HUỲNH THỊ PHÚ 17 / 8 / 2010 56 CHÙA GIÁC NGẠN
LỤC THỊ MỒNG 17 / 8 / 1942 chưa biết CHÙA XÁ LỢI
NGUYỄN VĂN DŨNG 17 / 8 / 1989 25 CHÙA XÁ LỢI
TRẦN SƠN CA MINH DƯƠNG 17 / 8 / 1998 chưa biết CHÙA PHÁP VÂN
GIANG HƯNG 17 / 8 / 1990 32 CHÙA LONG AN
VÕ THỊ THẮNG 17 / 8 / 0 86 CHÙA LONG AN
Ông NGUYỄN XUÂN TOẠI 17 / 8 / 2013 88 CHÙA BỒ ĐỀ
TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 17 / 8 / 1987 5 Chùa Giác Minh
ÂU THOẠI HỒNG ĐOÀN VĂN NGÀN 17 / 8 / 0 56 CHÙA GIÁC QUANG F9
Ông ĐẶNG MINH SÁNG 17 / 8 / 0 78 CHÙA LINH HƯƠNG
HUỲNH THỊ DIÊU DIỆU LÝ 17 / 8 / 0 96 CHÙA LINH HƯƠNG
PHÙNG THỊ BẤT DIỆU HỮU 17 / 8 / 2005 85 CHÙA VẠN PHƯỚC
LÂM THỊ NGÃNH QUÃNG NGÃNH 17 / 8 / 0 86 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
LÊ THỊ BÍCH LUẬN DIỆU LÝ 17 / 8 / 0 32 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
NGÔ BÍCH DUYÊN 17 / 8 / 1997 chưa biết TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
TRẦN NGỌC OÁNH 17 / 8 / 2006 84 CHÙA VẠN QUỐC
BÙI VĂN HIỀN THIỆN TÂM 17 / 8 / 2014 76 CHÙA BỒ ĐỀ
LÊ THỊ VINH QUẢNG TÁNH 17 / 8 / 2010 76 CHÙA HIỂN QUANG
NGUYỄN MINH ĐỨC THIỆN PHƯỚC 17 / 8 / 0 25 CHÙA LONG AN
TRẦN VĂN CÓ TRƯƠNG CẦU 17 / 8 / 1993 74 CHÙA LONG AN
VÕ THỊ THẮNG 17 / 8 / 0 86 CHÙA LONG AN
LÂM QUỐC THẮNG LIỄU VÃNG 17 / 8 / 1982 21 CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
PHẠM THỊ HOA 17 / 8 / 2013 52 CHÙA NGỌC THANH Q2
KIM PAN GAP 17 / 8 / 2010 80 CHÙA TRUNG NGHĨA
NGUYỄN VĂN TRẠNG 17 / 8 / 1986 chưa biết CHÙA TRUNG NGHĨA
NGUYỄN THỊ CANG DIỆU CƯỜNG 17 / 8 / 2005 chưa biết CHÙA TỪ NGHIÊM
TRẦN NGỌC OÁNH 17 / 8 / 2006 84 CHÙA VẠN QUỐC
TRẦN THỊ YẾN NHI 17 / 8 / 2004 70 CHÙA VẠN QUỐC
LÊ MINH CẢNH ỨNG THẮNG 17 / 8 / 1995 67 CHÙA LIÊN ỨNG
TRẦN BỬU MINH VY 17 / 8 / 2014 28 Chùa Tuyền Lâm
LƯU HUỲNH KIM ÂN 17 / 8 / 2012 22 CHÙA SÙNG ĐỨC (QUẬN 11)
NGUYỄN QUANG THIỆU QUẢNG MINH 17 / 8 / 2014 72 CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN THỊ CÚC 17 / 8 / 0 79 Tịnh Xá Ngọc Đang
TRẦN TUẤN NHẠN 17 / 8 / 2001 86 CHÙA TRÚC LÂM
PHẠM VĂN LẬP 17 / 8 / 1994 74 CHÙA PHỔ DIỆU
NGUYỄN KIM LIÊN DIỆU HÒA 17 / 8 / 0 68 TỊNH XÁ NGỌC THÀNH
LƯU VĨNH PHÚC 17 / 8 / 0 10 CHÙA XÁ LỢI
NGUYỄN PHI THĂNG 17 / 8 / 1988 67 CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN THỊ LÝ DIỆU LUẬN 17 / 8 / 0 55 CHÙA BỒ ĐỀ
NGUYỄN THỊ NHÀN 17 / 8 / 0 90 CHÙA BỒ ĐỀ
TRẦN VĂN HÙNG HOÀNG TUYÊN 17 / 8 / 2014 59 CHÙA ĐẠI HẠNH
LƯU VĨNH PHÚC 17 / 8 / 0 10 CHÙA XÁ LỢI 568
NGUYỄN HƯNG Á 17 / 8 / 2014 63 CHÙA XÁ LỢI 611
NGUYỄN THANH HÙNG 17 / 8 / 2002 42 CHÙA XÁ LỢI
VÕ THỊ NHÂM DIỆU LIÊN 17 / 8 / 1970 50 CHÙA THIỀN TÔN
NGUYỄN TRƯƠNG GIÁP 17 / 8 / 2014 58 TỊNH THẤT LIÊN HOA
TRẦN THỊ TƯ DIỆU MINH 17 / 8 / 2010 chưa biết TỊNH THẤT LIÊN HOA
NGUYỄN THỊ MỐC THIỆN TÙNG 17 / 8 / 0 chưa biết CHÙA VIÊN GIÁC (HÓC MÔN)