Giỗ Hôm Nay

Ảnh Họ Tên Pháp Danh Ngày Giỗ Hưởng Thọ Nơi Gửi Vị Trí Thắp Hương
Nguyễn Phước Hiền 19 / 10 / 1999 3 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC Kệ 3, tầng 3, vị trí số 1
BÙI THỊ KIM THOA 19 / 10 / 1993 45 Chùa Bửu Liên
BÙI THỊ KIM HOA 19 / 10 / 1993 45 Chùa Bửu Liên
NGUYỄN XUÂN HƯƠNG 19 / 10 / 1988 56 Chùa Bửu Liên
Bà TRẦN THỊ HOA 19 / 10 / 2009 75 CHÙA THIỀN TÔN
VÕ THỊ THIÊM 19 / 10 / 1999 chưa biết CHÙA THIỀN TÔN
HUỲNH VĂN GIỎI 19 / 10 / 1981 chưa biết Tĩnh Xá Lộc Uyên
LÊ THỊ CÚC 19 / 10 / 2007 66 Tĩnh Xá Lộc Uyên
CHÂU PHONG NHƠN 19 / 10 / 2007 76 Chùa Tuyền Lâm
ĐẶNG THỊ VIÊN 19 / 10 / 2009 71 CHÙA THIỀN TÔN
ÂU DƯƠNG KẸO 19 / 10 / 1991 67 CHÙA ĐA BẢO
DANH THỊ MỸ CHÂU 19 / 10 / 2009 43 Chùa Bửu Liên
HOÀNG THỊ NỤ DIỆU THANH 19 / 10 / 1984 70 CHÙA ĐẠI HẠNH
DƯƠNG THANH THIÊN HƯƠNG DIỆU QUANG 19 / 10 / 1971 chưa biết CHÙA GIÁC NGẠN
ÂU DƯƠNG KẸO 19 / 10 / 1991 67 CHÙA ĐA BẢO
ĐÀO THỊ LÝ 19 / 10 / 1998 63 CHÙA ĐA BẢO
CAO THỊ HIÊN 19 / 10 / 1995 chưa biết CHÙA GIÁC TÂM
LÊ VĂN QUÝ THÍCH THIỆN THỨC 19 / 10 / 2012 71 CHÙA XÁ LỢI
NGUYỄN VĂN BIỂU 19 / 10 / 1995 80 CHÙA TAM BẢO
TRẦN TRỌNG TRUNG NAM 19 / 10 / 1995 chưa biết CHÙA VẠN PHƯỚC
LÊ THỊ NGỌC DIỆU ẤN 19 / 10 / 0 69 CHÙA PHÁP VÂN
NGUYỄN THỊ CA 19 / 10 / 0 chưa biết CHÙA GIÁC TÂM
NGUYỄN BÁ ĐẰNG NGUYÊN TỊNH 19 / 10 / 2003 64 CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
NGUYỄN VĂN AN 19 / 10 / 1986 55 CHÙA ĐẠI HẠNH
CUNG BỈNH HÂN 19 / 10 / 0 63 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
LÊ MINH SƠN THIỆN ĐỨC 19 / 10 / 0 65 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
NGUYỄN NGỌC MẠNH 19 / 10 / 0 50 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
LÊ THỊ ĐỨC 19 / 10 / 1994 55 Chùa Sùng Đức
HL NGUYỄN BÁ ĐẰNG NGUYÊN TỊNH 19 / 10 / 0 64 CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN VĂN YẾN NHỰT LINH 19 / 10 / 2008 chưa biết CHÙA ĐÔNG LINH
TRẦN THỊ ÚT DIỆU THỌ 19 / 10 / 2013 79 CHÙA NGỌC THANH Q2
PHẠM TIẾN HÙNG 19 / 10 / 2013 49 CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
PHẠM THỊ THỦY 19 / 10 / 1992 19 CHÙA LINH PHƯỚC
TRẦN THANH TÂM 19 / 10 / 2010 63 Tịnh Xá Ngọc Đang
TRƯƠNG THI TUYẾT 19 / 10 / 0 chưa biết CHÙA TRÚC LÂM
BÙI ĐỨC HOA 19 / 10 / 2008 78 CHÙA PHƯỚC HỘI
NGUYỄN VĂN VINH THIỆN QUANG 19 / 10 / 2013 68 CHÙA PHỔ DIỆU
LÂM HUỲNH NGỌC THÀNH 19 / 10 / 0 25 CHÙA PHƯỚC ÂN
HOÀNG THỊ DUNG 19 / 10 / 1976 chưa biết CHÙA VẠN PHƯỚC
BÙI TÁ TÂM 19 / 10 / 1972 21 CHÙA XÁ LỢI
TRƯƠNG THỊ HIẾU DIỆU NGUYÊN 19 / 10 / 1997 80 CHÙA VẠN PHƯỚC
HỒ THỊ HƯƠNG TÂM HOA 19 / 10 / 2014 90 CHÙA GIÁC TÂM
BÙI TÁ TÂM 19 / 10 / 1972 21 CHÙA XÁ LỢI
PHAN QUANG CAM TỪ THANH NHÀN 19 / 10 / 2009 chưa biết TỊNH THẤT LIÊN HOA
LÊ THỊ MAI PHƯƠNG 19 / 10 / 1992 2 CHÙA THIÊN PHƯỚC
VÕ THỊ HAI HUỆ PHƯỚC 19 / 10 / 2011 79 CHÙA VĨNH LONG
NGUYỄN THỊ ĐỦ QUẢNG THIỆN 19 / 10 / 2014 84 CHÙA LONG AN