Giỗ Hôm Nay

Ảnh Họ Tên Pháp Danh Ngày Giỗ Hưởng Thọ Nơi Gửi Vị Trí Thắp Hương
Ô TRẦN KIM SẼNG 20 / 7 / 2009 83 Chùa Tuyền Lâm
Ô. TRẦN KIM SẼNG 20 / 7 / 2009 83 Chùa Tuyền Lâm
TĂNG NGẦU 20 / 7 / 1986 60 CHÙA XÁ LỢI
HUỲNH HANH CHÊN 20 / 7 / 1987 77 Tĩnh Xá Lộc Uyên
NGUYỄN MINH HOÀNG MINH TUỆ 20 / 7 / 2011 81 Chùa Bửu Liên
MẠI THỊ DUNG 20 / 7 / 2000 76 CHÙA LONG AN
Bà NGUYỄN THỊ TỴ 20 / 7 / 1957 chưa biết CHÙA VẠN PHƯỚC
Thượng tá VÕ BÁ LIỄU 20 / 7 / 2004 62 CHÙA GIÁC NGẠN
TÔ NGỌC KHÁNH 20 / 7 / 1972 20 TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
VĂN THỊ HẠNH 20 / 7 / 1993 chưa biết Chùa Tuyền Lâm
VÕ VĂN QUỜN 20 / 7 / 0 chưa biết CHÙA THIỀN TÔN
ÂU DƯƠNG TƯỚC 20 / 7 / 1977 64 CHÙA ĐA BẢO
NGUYỄN HỮU CƯỜNG 20 / 7 / 2008 77 CHÙA GIÁC TÂM
NGUYỄN THỊ NĂM 20 / 7 / 0 81 CHÙA GIÁC TÂM
NGUYỄN NGỌC VIÊN 20 / 7 / 2007 75 CHÙA GIÁC QUANG
DƯƠNG VĂN LƯU 20 / 7 / 0 31 CHÙA GIÁC QUANG F9
NGUYỄN CÔNG ĐÍNH 20 / 7 / 2004 58 CHÙA LONG AN
ĐẶNG TRẦN TUẤN 20 / 7 / 2004 chưa biết CHÙA GIÁC TÂM
ĐẶNG KÍNH TIÊN 20 / 7 / 0 61 Chùa Bửu Liên
TRẦN THỊ THU 20 / 7 / 0 85 Chùa Giác Minh
NGUYỄN THỊ XUYẾN DIỆU KIM 20 / 7 / 0 88 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
TRẦN VĂN CHÙY 20 / 7 / 0 61 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
ĐẶNG KÍNH TIÊN 20 / 7 / 0 61 Chùa Bửu Liên
LƯU SÂM 20 / 7 / 2007 59 TỊNH XÁ NGỌC HÒA
HỒ THỊ BẠCH MAI LỆ HƯƠNG 20 / 7 / 0 50 CHÙA KIỀU ĐÀM
ĐINH VĂN THẢO 20 / 7 / 1984 chưa biết CHÙA HIỂN QUANG
HUỲNH CAO ĐẨU CHIẾU TÚ 20 / 7 / 2003 83 CHÙA HIỂN QUANG
NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH VIÊN HIẾU 20 / 7 / 2006 chưa biết CHÙA HIỂN QUANG
NGUYỄN CÔNG ĐÍNH 20 / 7 / 2004 58 CHÙA LONG AN
NGUYỄN THỊ BÍCH 20 / 7 / 2013 65 Chùa Tuyền Lâm
TRẦN HUY TƯỚC 20 / 7 / 2011 70 CHÙA NGỌC THANH Q2
NGUYỄN VĂN ĐẮC 20 / 7 / 2005 79 CHÙA THẬP PHƯƠNG
CHÂU MUỐI LIỄU THỜI 20 / 7 / 0 chưa biết CHÙA TỪ NGHIÊM
TRẦN KIM HUỆ 20 / 7 / 2007 68 CHÙA VẠN QUỐC
TRẦN THỊ NHANG 20 / 7 / 1978 53 CHÙA TRUNG NGHĨA
ĐỖ NGỌC DŨNG 20 / 7 / 2003 24 CHÙA TRUNG NGHĨA
NGUYỄN THỊ HẠNH 20 / 7 / 1979 chưa biết Chùa Tuyền Lâm
NGUYỄN PHƯỚC HỶ THỌ NGUYÊN KHƯƠNG 20 / 7 / 2014 86 CHÙA VẠN PHƯỚC
LÂM THÁI TÝ 20 / 7 / 1998 chưa biết CHÙA VẠN HẠNH
VÕ VĂN MÂY TỪ PHƯỚC 20 / 7 / 1999 66 TỊNH XÁ NGỌC BÌNH
PHAN VĂN HỀ 20 / 7 / 1945 75 CHÙA PHÁP BỬU
NGUYỄN PHƯỚC HỶ THỌ NGUYÊN KHƯƠNG 20 / 7 / 2014 86 CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN THỊ THÌN DIỆU PHÚC 20 / 7 / 2007 92 CHÙA VẠN PHƯỚC
PHAN THỊ HỒNG TÂM 20 / 7 / 2013 33 CHÙA VẠN PHƯỚC
VŨ THỊ CÚC LIỄU ĐỘ 20 / 7 / 2014 72 CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN VINH PHONG 20 / 7 / 1960 71 TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
TẠ CÚC HƯƠNG 20 / 7 / 2009 72 CHÙA XÁ LỢI 458
LÊ THỊ HOA 20 / 7 / 1971 chưa biết CHÙA VIÊN GIÁC (HÓC MÔN)
LÊ THỊ HOA 20 / 7 / 1971 chưa biết CHÙA VIÊN GIÁC (HÓC MÔN)
NGUYỄN VĂN QUANG 20 / 7 / 0 chưa biết CHÙA VIÊN GIÁC (HÓC MÔN)
DƯƠNG VĂN KIM 20 / 7 / 1986 65 Tĩnh Xá Lộc Uyên
PHAN VĂN HỀ 20 / 7 / 1945 75 CHÙA PHÁP BỬU
ĐOÀN VĂN ÁI 20 / 7 / 2001 50 CHÙA PHƯỚC LONG
BÙI QUANG THOÀN MINH NGỘ 20 / 7 / 2014 76 CHÙA THIÊN KHÁNH