Giỗ Hôm Nay

Ảnh Họ Tên Pháp Danh Ngày Giỗ Hưởng Thọ Nơi Gửi Vị Trí Thắp Hương
LÊ THỊ ĐIỂM 23 / 3 / 1998 64 CHÙA GIÁC TÂM TỰ
Ô. TRẦN CÔNG TÂM 23 / 3 / 2009 62 Chùa Bửu Liên
TRẦN THỊ ĐÂU 23 / 3 / 1972 chưa biết Chùa Bửu Liên
HỒ NGỌC BÍCH 23 / 3 / 1992 77 Tĩnh Xá Lộc Uyên
LÊ THỊ YẾN 23 / 3 / 1998 74 Chùa Bửu Liên
LÊ THỊ YẾN 23 / 3 / 1998 74 Chùa Bửu Liên
NGUYỄN VĂN HẢO 23 / 3 / 1983 24 CHÙA THIỀN TÔN
NGUYỄN VĂN CỎN 23 / 3 / 2009 70 Tĩnh Xá Lộc Uyên
CHÂU TỪ MY 23 / 3 / 2003 chưa biết CHÙA LONG AN
LƯU THỊ TƯ 23 / 3 / 1982 67 Tĩnh Xá Lộc Uyên
TỐNG VĂN HỮU 23 / 3 / 1989 58 CHÙA GIÁC QUANG
ĐÀO VĂN QUANG LỆ 23 / 3 / 2005 29 Chùa Tuyền Lâm
LÊ THỊ HẠNH TRÍ NGỌC 23 / 3 / 0 51 Tĩnh Xá Lộc Uyên
PHÙNG THỊ QUÝ TỪ BẢO 23 / 3 / 0 chưa biết CHÙA GIÁC TÂM TỰ
CUNG HỒNG HOẠT 23 / 3 / 1973 29 CHÙA TỪ NGHIÊM
HUỲNH BỈNH 23 / 3 / 1995 chưa biết CHÙA TỪ NGHIÊM
PHÙNG THỊ QUÝ 23 / 3 / 0 chưa biết CHÙA GIÁC TÂM TỰ
Cụ bà ĐẶNG THỊ TỐ NỮ NGUYÊN DUNG 23 / 3 / 2001 71 CHÙA VẠN PHƯỚC
BÙI THỊ HÀ LIỄU TỊNH 23 / 3 / 0 chưa biết CHÙA VẠN PHƯỚC
HOAG2 THỊ LIÊN HƯƠNG LIỄU HOA 23 / 3 / 2008 28 CHÙA VẠN PHƯỚC
Ông NGUYỄN VIẾT CHĂM 23 / 3 / 1996 74 CHÙA ĐẠI HẠNH
NGUYỄN VĂN AN 23 / 3 / 1981 chưa biết CHÙA GIÁC NGẠN
DƯƠNG THỊ MY 23 / 3 / 2013 77 Chùa Tuyền Lâm
TRẦN MỸ ANH 23 / 3 / 1974 13 Chùa Tuyền Lâm
NGUYỄN ĐỨC THẮNG 23 / 3 / 2013 43 CHÙA THIỀN TÔN
NGUYỄN THỊ ÁNH 23 / 3 / 1982 23 CHÙA THIỀN TÔN
NGUYỄN THỊ LAN 23 / 3 / 2013 76 CHÙA THIỀN TÔN
PHẠM VĂN MỸ 23 / 3 / 2013 51 CHÙA THIỀN TÔN
VÕ NGỌC TẤN 23 / 3 / 1968 38 Tĩnh Xá Lộc Uyên
NGUYỄN VĂN TƯỞNG 23 / 3 / 1949 32 CHÙA THIỀN TÔN
NGUYỄN VĂN ĐÁNG 23 / 3 / 2011 72 Tĩnh Xá Lộc Uyên
PHÙNG THỊ QUÝ 23 / 3 / 0 chưa biết CHÙA GIÁC TÂM TỰ
LÊ VĂN LAI 23 / 3 / 1989 chưa biết CHÙA ĐA BẢO
NGUYỄN THỊ GIỎI 23 / 3 / 2005 87 CHÙA GIÁC QUANG
NGUYỄN VĂN CƯ 23 / 3 / 2008 86 CHÙA GIÁC TÂM
NGUYỄN VĂN CƯ 23 / 3 / 2008 86 CHÙA GIÁC TÂM
TÔN THẤT DẬT NGUYỄN PHƯƠNG 23 / 3 / 2011 chưa biết CHÙA GIÁC TÂM
TRƯƠNG NGUYỄN ĐỨC 23 / 3 / 1991 chưa biết CHÙA XÁ LỢI
LÝ THỊ CHI 23 / 3 / 0 76 CHÙA LONG AN
NGUYỄN QUỐC TÚY 23 / 3 / 1969 3 Chùa Bửu Liên
MẠC TÙNG TUẤN 23 / 3 / 0 32 CHÙA BỒ ĐỀ
ĐINH THỊ TOÁN 23 / 3 / 0 78 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
ĐÀO THỊ HỢI DIỆU NGUYỆN 23 / 3 / 0 90 CHÙA THIÊN KHÁNH
NGÔ NGUYỆT 23 / 3 / 1989 72 CHÙA THIÊN KHÁNH
HL LÊ CẢNH TÙNG 23 / 3 / 2009 chưa biết CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN NGỌC CHÂU GIANG 23 / 3 / 1997 1 CHÙA MINH HÒA
LÊ HÙNG SƠN 23 / 3 / 0 15 CHÙA KIỀU ĐÀM
LÊ SONG 23 / 3 / 1953 35 CHÙA KIỀU ĐÀM
TRẦN THU HƯƠNG 23 / 3 / 2014 80 CHÙA ĐA BẢO
NGUYỄN THỊ NGA THIỆN GIÁC 23 / 3 / 2014 88 CHÙA GIÁC TÂM
LÝ THỊ CHI 23 / 3 / 0 76 CHÙA LONG AN
TRẦN THỊ GƯƠNG DIỆU CHIẾU 23 / 3 / 0 79 CHÙA HIỂN QUANG
VŨ THỊ MẬU ĐỨC PHƯỢNG 23 / 3 / 0 67 CHÙA HIỂN QUANG
NGUYỄN VĂN THƠ 23 / 3 / 2013 76 Chùa Tuyền Lâm
HUỲNH NHẬT HÒA 23 / 3 / 2005 4 CHÙA NGỌC THANH Q2
LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT 23 / 3 / 1978 chưa biết CHÙA NGỌC THANH Q2
VƯƠNG VĂN GIỎI 23 / 3 / 0 chưa biết Chùa Tuyền Lâm
BÙI TUẤN KHANH 23 / 3 / 1958 chưa biết CHÙA THẬP PHƯƠNG
LÝ GIAI 23 / 3 / 0 75 CHÙA TỪ NGHIÊM
NGUYỄN THỊ BÉ LỆ MỸ 23 / 3 / 2008 76 CHÙA VẠN QUỐC
NGUYỄN VĂN SONG 23 / 3 / 2011 65 CHÙA VẠN QUỐC
Ông TRẦN THANH BÌNH 23 / 3 / 2012 49 CHÙA LIÊN ỨNG
TRƯƠNG VĂN SEN 23 / 3 / 1971 86 CHÙA VẠN QUỐC
PHÓ NGỌC PHÚC MINH HẢI 23 / 3 / 0 63 CHÙA KỲ VIÊN
ĐẶNG THỊ TỐ NỮ NGUYÊN DUNG 23 / 3 / 2001 71 CHÙA VẠN PHƯỚC
LÊ THỊ TÁM DIỆU HUỆ 23 / 3 / 0 chưa biết CHÙA VẠN PHƯỚC
TRỊNH VĂN KẾ 23 / 3 / 2012 79 CHÙA PHÁP BỬU
BÙI THỊ C 23 / 3 / 2004 78 CHÙA LONG THỌ TỰ
TRIỆU PHI HÙNG THIỆN GIÁC 23 / 3 / 2014 73 TỊNH XÁ NGỌC THÀNH
PHAN THỊ QUÝ 23 / 3 / 0 73 CHÙA VẠN PHƯỚC
PHÙNG PHÁP 23 / 3 / 1964 45 TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
PHÙNG PHÁT 23 / 3 / 1964 45 CHÙA TỪ NGHIÊM
THÁI VĂN ĐỆ 23 / 3 / 1938 chưa biết Chùa Giác Minh
NGUYỄN THỊ THÚ 23 / 3 / 2015 94 CHÙA ĐẠI HẠNH
NGUYỄN HỮU HIẾU 23 / 3 / 2015 61 CHÙA HUỆ LÂM
LÊ HỒNG CHÂU 23 / 3 / 1988 chưa biết CHÙA LONG AN
PHẠM NGỌC TUYỀN HOA ĐỨC 23 / 3 / 2015 95 CHÙA MINH HÒA
NGUYỄN THỊ MINH THƠ 23 / 3 / 1994 97 CHÙA PHÁP BỬU
NGUYỄN THỊ XUYẾN DIỆU XUYÊN 23 / 3 / 2014 81 CHÙA PHÁP BỬU
TRỊNH VĂN KẾ 23 / 3 / 2012 79 CHÙA PHÁP BỬU