Giỗ Hôm Nay

Ảnh Họ Tên Pháp Danh Ngày Giỗ Hưởng Thọ Nơi Gửi Vị Trí Thắp Hương
Nguyễn Thị Nhỡ 27 / 5 / 1962 46 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC Kệ 2, tầng 1, vị trí số 6
TỪ THỊ HỖ 27 / 5 / 1991 72 Tĩnh Xá Lộc Uyên
DƯ MỸ NGUYÊN 27 / 5 / 1968 5 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
NGUYỄN VĂN SÁU CHIẾU ĐỨC 27 / 5 / 2011 55 CHÙA TỰ ĐỨC CHÙA THIÊN TRƯỚC
tô ngọc vân 27 / 5 / 2012 53 CHÙA TỰ ĐỨC chùa long an
TĂNG QUANG VINH CHÚC HIỂN 27 / 5 / 2004 69 CHÙA ĐA BẢO
HL: PHẠM THỊ TUYẾT 27 / 5 / 2012 89 TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
HL: ĐỖ CHƯƠNG 27 / 5 / 2009 83 TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
HL: VÕ VĂN ÚT 27 / 5 / 2009 59 TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
TRỊNH ĐIẾU HOÀNG 27 / 5 / 1934 chưa biết CHÙA LONG AN
TRẦN VĂN BẠCH 27 / 5 / 1975 chưa biết CHÙA BỒ ĐỀ
TRẦN VĂN BẠCH 27 / 5 / 1975 chưa biết CHÙA BỒ ĐỀ
NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 27 / 5 / 2002 33 CHÙA GIÁC NGẠN
NGUYỄN THỊ CHÁNH TÍN 27 / 5 / 2007 44 CHÙA GIÁC NGẠN
VŨ ĐÌNH LONG 27 / 5 / 0 68 CHÙA XÁ LỢI
LÊ THỊ TÁM 27 / 5 / 1986 chưa biết CHÙA GIÁC NGẠN
LƯU NGỌC ANH 27 / 5 / 1998 76 CHÙA ĐA BẢO
NGUYỄN HỮU TRÍ 27 / 5 / 2011 56 CHÙA PHÁP THÔNG
LÊ THANH SỰ THUẬN THÀNH 27 / 5 / 2012 68 CHÙA VẠN PHƯỚC
THÁI VĂN GIÀU CHÚC HIỀN 27 / 5 / 2013 40 Chùa Bửu Liên
ĐÀO VĂN BA 27 / 5 / 2013 51 Chùa Tuyền Lâm
PHAN THỊ ĐÀO 27 / 5 / 0 42 CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
HUỲNH KHÁNH ĐÔNG NGUYÊN PHƯƠNG 27 / 5 / 0 83 CHÙA LINH HƯƠNG
Ô. HUỲNH MINH HOÀNG 27 / 5 / 2013 46 CHÙA THẬP PHƯƠNG
HÀ LÊ DUY PHƯƠNG 27 / 5 / 1994 chưa biết CHÙA TRUNG NGHĨA
LÊ THỊ TẬP 27 / 5 / 1964 61 CHÙA TRUNG NGHĨA
NHẬT HIẾU NHẬT HIẾU 27 / 5 / 0 chưa biết CHÙA TRUNG NGHĨA
PHƯƠNG MINH HOA 27 / 5 / 2004 45 CHÙA TRUNG NGHĨA
TĂNG THỊ MƯỜI 27 / 5 / 0 53 CHÙA LÁ
MÃ ĐỨC MINH 27 / 5 / 0 50 CHÙA LINH HƯƠNG
NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG PHƯỚC NGỌC 27 / 5 / 1995 59 TỊNH XÁ NGỌC HÒA
HOÀNG THỊ TRƯỚC ĐỨC SANH 27 / 5 / 1984 84 CHÙA HIỂN QUANG
NGUYỄN THỊ HUÂN 27 / 5 / 0 85 CHÙA HIỂN QUANG
TRẦN MINH QUÂN 27 / 5 / 2000 14 CHÙA HIỂN QUANG
ĐẶNG PHƯỚC BẢY 27 / 5 / 2013 82 Chùa Tuyền Lâm
ĐÀO VĂN BA 27 / 5 / 2013 51 Chùa Tuyền Lâm
ĐẶNG PHƯỚC BẢY 27 / 5 / 2013 82 Chùa Tuyền Lâm
ĐỖ THỊ HƯƠNG 27 / 5 / 2014 75 Chùa Tuyền Lâm
MAI THỊ QUÝ DIỆU MÃN 27 / 5 / 2014 82 Chùa Tuyền Lâm
NGUYỄN VĂN ĐIỆP 27 / 5 / 1964 chưa biết Chùa Tuyền Lâm
LÝ THỊ BẢY NGỌC HƯƠNG 27 / 5 / 2013 71 CHÙA NGỌC THANH Q2
TRƯƠNG VĂN SANG 27 / 5 / 1971 61 CHÙA NGỌC THANH Q2
NGUYỄN VIỆT NGÂN LIỄU THANH 27 / 5 / 0 1 CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
PHẠM QUÝ KINH LIỄU THĂNG 27 / 5 / 1943 59 CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
ĐÀO KIM HOA DIỆU LIÊN 27 / 5 / 0 chưa biết CHÙA THẬP PHƯƠNG
NHẬT HIẾU 27 / 5 / 0 2 CHÙA TRUNG NGHĨA
NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆU ÂN 27 / 5 / 2013 chưa biết CHÙA SÙNG ĐỨC (QUẬN 11)
NGUYỄN THỊ ĐẶNG 27 / 5 / 1973 89 CHÙA GIÁC VIÊN
ĐẶNG KHẮC HUY 27 / 5 / 2014 38 CHÙA VIÊN GIÁC
CHU THỊ SANG CHƠN AN MỸ 27 / 5 / 0 75 CHÙA PHÁP BỬU
LÊ VĂN AO 27 / 5 / 0 52 CHÙA PHÁP BỬU
HỒ TRÂN 27 / 5 / 2008 73 CHÙA TỪ PHONG
MAI VĂN DẠN 27 / 5 / 2008 73 CHÙA TỪ PHONG
ĐỖ VĂN ĐƯỢC 27 / 5 / 1997 47 TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
THÁI HIẾU TÂM 27 / 5 / 1993 26 CHÙA TỪ NGHIÊM
CHU THỊ SANG CHƠN AN MỸ 27 / 5 / 0 75 CHÙA PHÁP BỬU
LÊ VĂN AO 27 / 5 / 0 52 CHÙA PHÁP BỬU
DƯƠNG THỊ BÉ DIỆU TÁNH 27 / 5 / 0 88 CHÙA PHẬT ÂN
VŨ THỊ NGUYỆT DIỆU PHÁP 27 / 5 / 2014 82 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
TRỊNH THỊ GIẬU QUẢNG PHƯỚC 27 / 5 / 2013 81 CHÙA XÁ LỢI 329
NGUYỄN THỊ TÁM 27 / 5 / 2013 81 TỊNH THẤT LIÊN HOA
TRẦN VĂN MÁCH 27 / 5 / 2003 52 CHÙA PHƯỚC THẠNH
PHẠM ĐÌNH TUẤN ANH 27 / 5 / 0 10 CHÙA VIÊN GIÁC (HÓC MÔN)
CHU THI SANG CHƠN AN MỸ 27 / 5 / 0 75 CHÙA PHÁP BỬU
LÊ VĂN AO 27 / 5 / 0 52 CHÙA PHÁP BỬU
PHẠM ĐÌNH TUẤN ANH 27 / 5 / 1984 10 CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
TRẦN THỊ THỂ 27 / 5 / 0 chưa biết CHÙA THẬP PHƯƠNG
NGUYỄN THỊ LÀI GIÁC NGÂN 27 / 5 / 2015 48 CHÙA THIỀN TÔN
NGUYỄN NGỌC AN 27 / 5 / 2015 66 Chùa Tuyền Lâm