Giỗ Hôm Nay

Ảnh Họ Tên Pháp Danh Ngày Giỗ Hưởng Thọ Nơi Gửi Vị Trí Thắp Hương
BÙI TRỌNG NGỌC 24 / 9 / 2004 76 Chùa Bửu Liên
DƯƠNG THỊ NGHIÊM 24 / 9 / 1987 58 Chùa Bửu Liên
Ông BÙI TRỌNG NGỌC 24 / 9 / 2004 76 Chùa Bửu Liên
DƯƠNG THỊ NGHIÊM 24 / 9 / 1987 58 Chùa Bửu Liên
TRẦN HỮU TÍNH 24 / 9 / 0 52 CHÙA TỪ THẠNH
TRẦN CÔNG HẠNH 24 / 9 / 2010 64 Chùa Bửu Liên
NGUYỄN NGỌC TẦN 24 / 9 / 1991 56 Chùa Bửu Liên
NGUYỄN NGỌC TẦN 24 / 9 / 1991 56 Chùa Bửu Liên
PHAN HỒNG THANH 24 / 9 / 2006 27 Chùa Tuyền Lâm
VŨ VĂN LÝ 24 / 9 / 2009 67 Tĩnh Xá Lộc Uyên
TRẦN MINH MẪN CẨM AN 24 / 9 / 2008 39 Tĩnh Xá Lộc Uyên
PHẠM XUÂN SINH 24 / 9 / 1975 23 Tĩnh Xá Lộc Uyên
PHẠM THỊ MỪNG 24 / 9 / 1991 68 CHÙA THIÊN KHÁNH
CÙ VĂN PHÒNG 24 / 9 / 1995 80 CHÙA GIÁC QUANG
NGUYỄN THỊ SÁU 24 / 9 / 1992 chưa biết Chùa Bửu Liên
PHAN BÁ SẤN MINH TẤN 24 / 9 / 2011 82 CHÙA TỪ NGHIÊM
NGUYỄN HOÀNG LIÊM CHƠN THANH 24 / 9 / 0 28 CHÙA BỒ ĐỀ
HỒ THỊ TÂM 24 / 9 / 1967 50 CHÙA XÁ LỢI
NGUYỄN NGỌC SƠN MINH HẢI 24 / 9 / 0 38 CHÙA XÁ LỢI
NGUYỄN THỊ NÊN 24 / 9 / 1991 chưa biết CHÙA GIÁC NGẠN
NGUYỄN THỊ TRANG CHƠN NGHIÊM 24 / 9 / 2004 73 CHÙA ĐA BẢO
NGÔ XUÂN THANH CHÚC TỊNH 24 / 9 / 2008 83 CHÙA ĐA BẢO
HUỲNH THỊ HAI ĐỨC HOÀNG 24 / 9 / 1987 63 Chùa Sùng Đức
ĐỖ THỊ CỐNG 24 / 9 / 1999 82 CHÙA VẠN PHƯỚC
HUỲNH TÚY ANH LIỄU TÚ 24 / 9 / 1979 68 CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN VĂN THÀNH LIỄU MÃN 24 / 9 / 2000 41 CHÙA VẠN PHƯỚC
TRẦN THỊ TƠ DIỆU PHÁT 24 / 9 / 0 chưa biết CHÙA GIÁC TÂM
NGUYỄN ANH TUẤN 24 / 9 / 1990 18 CHÙA THIỀN TÔN
NGUYỄN ANH TUẤN 24 / 9 / 1990 18 CHÙA THIỀN TÔN
PHẠM ĐỨC TÙNG 24 / 9 / 1974 24 CHÙA PHÁP VÂN
TRẦN QUỐC THÁI (Tự: TRÍ) 24 / 9 / 1984 27 CHÙA LONG AN
NGUYỄN HẢI TUYNH 24 / 9 / 1994 83 CHÙA BỒ ĐỀ
PHAN THỊ MƯỜI 24 / 9 / 0 chưa biết CHÙA BỒ ĐỀ
CAO THANH TÙNG 24 / 9 / 0 49 CHÙA GIÁC TÂM
NGUYỄN THỊ SÁU 24 / 9 / 2013 71 CHÙA VẠN ĐỨC
NGUYỄN VĂN MÍT 24 / 9 / 1961 68 CHÙA VẠN ĐỨC
ĐÀM THỊ XINH LIỄU PHỤNG 24 / 9 / 0 75 CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
NGUYỄN TRI ĐÀNG THIỆN KÍNH 24 / 9 / 0 62 CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
TRƯƠNG VĂN CẢNH 24 / 9 / 2010 38 CHÙA GIÁC QUANG
NGUYỄN LỆ DUNG 24 / 9 / 2011 42 CHÙA HUỆ LÂM
NGUYỄN THỊ LANG 24 / 9 / 1978 chưa biết CHÙA LINH HƯƠNG
TẠ VĂN LONG 24 / 9 / 0 65 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
TRƯƠNG KÝ NGƯU 24 / 9 / 0 34 CHÙA LIÊN NGHIÊM
ĐỖ THỊ GỌN 24 / 9 / 1998 76 CHÙA MINH HÒA
NGUYỄN DẬU 24 / 9 / 2000 44 CHÙA KIỀU ĐÀM
BÙI THỊ CHỮ DIỆU HOA 24 / 9 / 1980 48 CHÙA HIỂN QUANG
TRẦN THỊ THÔNG DIỆU QUANG 24 / 9 / 2013 68 CHÙA HIỂN QUANG
TRẦN QUỐC THÁI 24 / 9 / 1984 27 CHÙA LONG AN
PHAN THỊ KIM TRÂM 24 / 9 / 0 65 CHÙA LINH CHƯỞNG
NGUYỄN VĂN DU THIỆN PHƯỚC 24 / 9 / 2013 86 CHÙA NGỌC THANH Q2
Bà LÊ THỊ TOẢN 24 / 9 / 1946 chưa biết CHÙA THẬP PHƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG LIÊN CHƠN THANH 24 / 9 / 0 28 CHÙA THẬP PHƯƠNG
TRƯƠNG KÝ NGƯU 24 / 9 / 0 34 CHÙA AN PHÚ
NGUYỄN THẤT HIỆP 24 / 9 / 1976 4 CHÙA VẠN QUỐC
NGUYỄN THIỆN HẢI 24 / 9 / 0 chưa biết CHÙA TỪ NGHIÊM
HUỲNH VĂN SANG 24 / 9 / 2014 79 Chùa Tuyền Lâm
PHẠM THỊ TÁM 24 / 9 / 2004 79 Chùa Tuyền Lâm
NGUYỄN THỊ THẢO DIỆU THẠO 24 / 9 / 2014 chưa biết CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
TÔN THẤT PHÙNG 24 / 9 / 2014 59 CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN THỊ SON 24 / 9 / 1962 46 CHÙA VẠN PHƯỚC
LÊ VĂN TỶ 24 / 9 / 1938 chưa biết THIÊN LONG NI TỰ
NGUYỄN THỊ ĐỘ NHƯ GIÁC 24 / 9 / 2005 73 TỊNH XÁ HỮU TÂM
VU THỊ THẢO HÒA NGỌC 24 / 9 / 0 69 TỊNH XÁ NGỌC THÀNH
LƯU XUÂN LỆ GIẢI THOÁT 24 / 9 / 0 57 CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN THỊ LỢI 24 / 9 / 0 63 CHÙA VẠN PHƯỚC
PHẠM VĂN NGUYỆN 24 / 9 / 1973 73 TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
PHAN THỊ THUỒNG CHIẾU CHƠN 24 / 9 / 2014 70 CHÙA THIỀN TÔN
HUỲNH CÔNG TRÒ 24 / 9 / 1994 69 CHÙA THIỀN TÔN
TRẦM HỒNG XUYÊN 24 / 9 / 1986 57 CHÙA THIÊN PHƯỚC
LƯU THỊ MỸ 24 / 9 / 0 73 CHÙA VĨNH LONG
HOÀNG THỊ DẦN 24 / 9 / 2009 86 Chùa Giác Minh
LÊ THANH NGUYỆT 24 / 9 / 2014 82 CHÙA LONG AN
BOAR MAN 24 / 9 / 2014 71 CHÙA MINH HÒA
NGUYỄN VĂN ĐI 24 / 9 / 2000 1 CHÙA PHỔ CHIẾU
PHẠM HỮU PHƯỚC CHÂN ĐỨC 24 / 9 / 2014 71 CHÙA PHƯỚC LONG
LÊ THỊ TOẢN 24 / 9 / 1946 37 CHÙA THẬP PHƯƠNG
HUỲNH CÔNG TRÒ 24 / 9 / 1994 69 CHÙA THIỀN TÔN
TRẦN VĂN BƯỜNG 24 / 9 / 1972 75 CHÙA THIỀN TÔN