Ngochoasen.com

Ngochoasen.com

028.3813 0510

info@ngochoasen.com

Menu
Tin tức

Phút nhìn lại mình

Ngày đăng: 21/03/2019
Cuộc sống đẹp biết bao, nhưng sao con người luôn biến mình thành một sự hỗn độn phức tạp, trong khi mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường theo quy luật của nó.Con người thường hay than vãn những chuyện không...

PHẬT VÀ BỒ TÁT KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Ngày đăng: 26/03/2019
Phật là đấng TOÀN TRI DIỆU GIÁC. Là bậc sáng suốt. Hoàn toàn trong sạch. Bồ tát, Phạn ngữ BODDHI SATTA, nghĩa là chúng sanh có nhiều trí tuệ. Có nhiều trí tuệ chứ chưa phải là TOÀN GIÁC

Đức Phật A Di Đà – Amitabha

Ngày đăng: 21/03/2019
Trong cuộc đời hành đạo của Đức Phật Thích Ca, đại đức A Nan là người gần gũi Ngài nhiều nhất. Cũng chính vì cơ duyên nầy mà ông ta đã học hỏi rất nhiều ở nơi Phật. Một hôm, ngài A Nan nhìn thấy dung mạo Đức Phật lại khác thường...
backtop