Ngochoasen.com

Ngochoasen.com

028.3813 0510

info@ngochoasen.com

Menu
Tin tức

Phút nhìn lại mình

Ngày đăng: 06/01/2020
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật, một trong những tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới trong lịch sử cũng như hiện nay. Đức Phật Tổ có nhiều tôn hiệu khác nhau. Tất cả những tôn hiệu này đều...

Quán Thế Âm Bồ tát

Ngày đăng: 06/01/2020
Quán Thế Âm Bồ Tát là danh hiệu của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện lẫn lộn ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Người ta cũng gọi Ngài là Quan Âm Phật, Quan Âm Như Lai, Quan Thế Âm, Quan Âm Nam Hải, Phổ Đà...

Tìm hiểu các hình thức mai táng ở Việt Nam

Ngày đăng: 18/12/2019
Các hình thức táng người chết hay còn gọi là phương thức mai táng (không bao gồm những tục lệ đi kèm khác như các nghi thức cầu siêu, bỏ mả, chuẩn bị liệm… trước và sau khi mai táng)

Những phương pháp mai táng kì lạ trên thế giới

Ngày đăng: 18/12/2019
Có rất nhiều phương pháp mai táng kì lạ, người ta có thể làm nhiều thứ với người chết thay vì chôn cất hay hỏa táng như bình thường. Có rất nhiều phương pháp mai táng kì lạ, người ta có thể làm nhiều thứ với người chết thay vì...

GIẢI PHÁP THẠCH TÁNG - DỰ ÁN THẠCH NGỌC

Ngày đăng: 18/12/2019
Trong lịch sử loài người, không ít các hình thức mai táng người chết được thực hiện, tùy theo tôn giáo, dân tộc. Từ thiên táng, thủy táng, địa táng cho tới hỏa táng, đã và đang được thực hiện. Trong đó, hình thức địa táng và hỏa...

Quy trình thạch táng để bảo quản tro cốt

Ngày đăng: 23/12/2019
Thạch táng là một hình thức của hậu táng. Nó vừa giải quyết các vấn đề tâm linh và các vấn đề môi trường. Thạch táng áp dụng thành quả của khoa học kỹ thuật biến đổi tro cốt người quá cố thành dạng rắn vững bền với thời...
backtop