VĂN KHẤN NGÀY GIỖ THƯỜNG

Ngày đăng: 2016-02-22 06:30:26
Ngày giõ này của người quá cố sẽ được duy trì đến hết năm đời. Ngoài năm đời, người ta tn rằng vong linh người quá cố đã siêu thoát hay đầu thai trở lại nên không cần thiết phải cúng giỗ nữa. ..

VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY TIÊN THƯỜNG

Ngày đăng: 2016-02-22 06:29:24
Ngày giỗ Thường – Cát Kỵ là ngày kỷ niệm người chết qua đời. Đối với con cháu đây là điều quan trọng nhất trong phụng sự Tổ Tiên, Gia Thất. ..