SƠ LƯỢC VỀ KHOA TỬ VI 12 CON GIÁP

Ngày đăng: 2016-08-26 14:04:11
Tại Việt Nam, lịch được lập theo các chu kỳ thay đổi đều đặn của mặt trăng. Hầu hết người dân Việt Nam kể cả người thành thị cũng như kiều bào sống ở nước ngoài cũng đều dùng lịch âm này trong nhà để xem ngày lễ hay các ngày tháng tốt lành.   ..