Ngochoasen.com

Ngochoasen.com

028.3813 0510

info@ngochoasen.com

Menu
DỰ ÁN THẠCH NGỌC

GIẢI PHÁP THẠCH TÁNG - DỰ ÁN THẠCH NGỌC

Ngày đăng: 18/12/2019
Trong lịch sử loài người, không ít các hình thức mai táng người chết được thực hiện, tùy theo tôn giáo, dân tộc. Từ thiên táng, thủy táng, địa táng cho tới hỏa táng, đã và đang được thực hiện. Trong đó, hình thức địa táng và hỏa...

Quy trình thạch táng để bảo quản tro cốt

Ngày đăng: 23/12/2019
Thạch táng là một hình thức của hậu táng. Nó vừa giải quyết các vấn đề tâm linh và các vấn đề môi trường. Thạch táng áp dụng thành quả của khoa học kỹ thuật biến đổi tro cốt người quá cố thành dạng rắn vững bền với thời...

Danh sách các chùa đã triển khai dự án Thạch Ngọc

Ngày đăng: 31/12/2019
Các chùa đã tin tưởng sử dụng dịch vụ
backtop