Ngochoasen.com

Ngochoasen.com

028.3813 0510

info@ngochoasen.com

Menu
MỘT THOÁNG SUY NGẪM

Phút nhìn lại mình

Ngày đăng: 06/01/2020
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật, một trong những tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới trong lịch sử cũng như hiện nay. Đức Phật Tổ có nhiều tôn hiệu khác nhau. Tất cả những tôn hiệu này đều...

Quán Thế Âm Bồ tát

Ngày đăng: 06/01/2020
Quán Thế Âm Bồ Tát là danh hiệu của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện lẫn lộn ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Người ta cũng gọi Ngài là Quan Âm Phật, Quan Âm Như Lai, Quan Thế Âm, Quan Âm Nam Hải, Phổ Đà...

NHỮNG PHONG TỤC VIỆT NAM TRONG NGÀY TẾT

Ngày đăng: 06/01/2020
Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết Cổ truyền… là dịp lễ quan trọng nhất của người Việt Nam. Trước ngày Tết, thường có những ngày khác để sửa soạn như "Tết Táo Quân" (23 tháng chạp âm lịch) và "Tất...

Tinh thần và mục đích giáo dục của Đức Phật

Ngày đăng: 06/01/2020
Nếu giá trị thật của con người nằm ở đời sống đạo đức và trí tuệ thì con đường giác ngộ giải thoát không có ranh giới của giới tính, chủng tộc, màu da. Bất cứ ai, một khi thực hành đúng chánh pháp sẽ chắc chắn chứng đắc được...

Tục lệ ma chay trong văn hóa của người Việt Nam

Ngày đăng: 04/01/2020
Khi trong nhà có Ông Bà Cha Mẹ sắp chết (giờ phút hấp hối) con cháu phải đem người đó đến nằm chổ chính tẩm, hỏi han người đó có trối trăn điều gì không? Dùng nước sạch lau rửa thân thể người sắp qua đời cho được sạch sẻ,...

Nghĩa trang công nghệ cao - hình thức mai táng mới trong cuộc sống hối hả của người Nhật

Ngày đăng: 07/01/2020
Xuất phát từ chi phí chôn cất đắt đỏ và cuộc sống bận rộn, người Nhật đã nảy sinh nhu cầu xây dựng những nghĩa trang tự động.
backtop