028.3813 0510

content.sala@gmail.com

Menu
Xây dựng gia phảXây dựng gia phả

Chào mừng đến với Ngọc Hoa Sen

Sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, không ai tránh được cái chết, nhưng mỗi cái chết lại mang những ý nghĩa khác nhau, và việc an táng người quá cố cũng mỗi nơi một khác. Tuỳ theo đặc điểm từng nền văn hoá, việc an táng được thể hiện dưới nhiều hình thức như địa táng, hoả táng, thuỷ táng, thiên táng… Thạch Ngọc là một hình thức hậu táng, trong đó tro cốt được chuyển đổi thành dạng khối rắn có độ cứng tương đương với đá granit và được đặt trong khối pha lê có khắc chìm hình ảnh, tên tuổi của người quá cố. Giải pháp thạch ngọc tạo nên tính thẩm mỹ, hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với xu...

Chiến dịch từ thiện

Từ thiện là thực hiện theo nguồn gốc của đạo Phật. Vì xưa kia, Đức Phật tọa thiền suốt bốn mươi chín ngày đêm dưới cội bồ đề mới được giác ngộ thành Phật.

Xem chi tiết

Tin tức sự kiện

PHẬT VÀ BỒ TÁT KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

PHẬT VÀ BỒ TÁT KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?22-Feb

Phật là đấng TOÀN TRI DIỆU GIÁC. Là bậc sáng suốt. Hoàn toàn trong sạch. Bồ tát, Phạn ngữ BODDHI SATTA, nghĩa là chúng sanh có nhiều trí tuệ. Có nhiều trí...

Xem thêm >
Đức Phật A Di Đà – Amitabha

Đức Phật A Di Đà – Amitabha22-Feb

Trong cuộc đời hành đạo của Đức Phật Thích Ca, đại đức A Nan là người gần gũi Ngài nhiều nhất. Cũng chính vì cơ duyên nầy mà ông ta đã học hỏi rất...

Xem thêm >
Quán Thế Âm Bồ tát

Quán Thế Âm Bồ tát22-Feb

Quán Thế Âm Bồ Tát là danh hiệu của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện lẫn lộn ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Người ta...

Xem thêm >
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni22-Feb

Vào ngày mồng 8 tháng 4 năm 624 TCN, hoàng hậu Ma Da (Maha Maya) hạ sinh thái tử Tất Đạt Đa (Siddhārtha) tại vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini). Khi sinh ra, ngài đã đi bảy...

Xem thêm >
Phút nhìn lại mình

Phút nhìn lại mình23-Feb

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật, một trong những tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới trong lịch sử cũng như hiện...

Xem thêm >
Phút nhìn lại mình

Phút nhìn lại mình13-Jun

Cuộc sống đẹp biết bao, nhưng sao con người luôn biến mình thành một sự hỗn độn phức tạp, trong khi mọi việc vẫn diễn ra một cách bình...

Xem thêm >

Không gian thờ Rama

Sản phẩm RAMA

Sản phẩm RAMA

Từ thiện là thực hiện theo nguồn gốc của đạo Phật. Vì xưa kia, Đức Phật tọa thiền suốt bốn mươi chín ngày...
Sản phẩm RAMA

Sản phẩm RAMA

Từ thiện là thực hiện theo nguồn gốc của đạo Phật. Vì xưa kia, Đức Phật tọa thiền suốt bốn mươi chín ngày...
Sản phẩm RAMA

Sản phẩm RAMA

Từ thiện là thực hiện theo nguồn gốc của đạo Phật. Vì xưa kia, Đức Phật tọa thiền suốt bốn mươi chín ngày...
Sản phẩm RAMA

Sản phẩm RAMA

Từ thiện là thực hiện theo nguồn gốc của đạo Phật. Vì xưa kia, Đức Phật tọa thiền suốt bốn mươi chín ngày...
Sản phẩm RAMA

Sản phẩm RAMA

Từ thiện là thực hiện theo nguồn gốc của đạo Phật. Vì xưa kia, Đức Phật tọa thiền suốt bốn mươi chín ngày...
Sản phẩm RAMA

Sản phẩm RAMA

Từ thiện là thực hiện theo nguồn gốc của đạo Phật. Vì xưa kia, Đức Phật tọa thiền suốt bốn mươi chín ngày...

Thư viện Hình Ảnh

backtop